Caféer

Mät caféets radonivåer

För att dina anställda, du själv och era kunder ska kunna vistas i caféets lokaler är det viktigt att du ser till att miljön är enligt standard. En sak du kan göra för att säkerställa att miljön är säker är att kolla upp radonnivåerna, vilket du kan läsa mer om nedan.

Radon är skadligt

https://radea.se/ kan du enkelt beställa en radonmätning av era lokaler. När du beställer en radonmätning så skickar företaget ut små dosor som du kan placera ut runt om i lokalerna. Dessa dosor mäter alltså radonhalterna. Oftast brukar dosorna få sitta i omkring två månader och när två månader har gått skickar du tillbaka dosorna till Radea som i sin tur kommer att analysera resultatet. Om det visar sig att ni har för höga halter av radon i era lokaler kommer åtgärder att sättas in för att minska halterna av radon. Det är viktigt att ni åtgärdar höga halter av radon eftersom det annars är en stor hälsorisk för er alla då radon till exempel kan orsaka cancer. Därför är det av största vikt att du ser till att mäta radon i lokalerna med jämna mellanrum. Och om ni inte har gjort det innan är det hög tid att ni gör det.

Förutom att ni kan beställa spårningsdosor så kan företaget också komma till lokalerna för att placera ut dosorna och göra en besiktning. Det är alltid till fördel att låta proffsen ta en titt på lokalerna för att säkerställa att allt ser bra och för att ni ska kunna fortsätta driva er verksamhet och fortsätta bjuda kunder på goda bakverk och kaffe.